Kvalitet - snabbt och kostnadseffektivt

 

Söker du stället med den kompletta tryckeritjänsten, dit du kan och vågar koncentrera alla dina produkter? Vi på KTMP group erbjuder dig den. Du får dina produktblad, kuvert, broschyrer, kundtidningar, kataloger, böcker, kalendrar ja hela din portfolio till priser som passar din budget och snäva tidtabeller.

Om dina trycksaker är i behov av grafisk planering så erbjuder vi den tjänsten, där endast fantasin sätter gränsen. Behöver du nå dina kunder via direktmarknadsföring med individuella utskick, så handhar vi hela processen och för dem till Posten för distribution.

Med en professionell och erfaren personal tar vi hand om dig och dina produkter. Tryggt, snabbt, kostnadseffektivt med inhemska krafttag.